Auteursarchief: Ivelina Hikova

Nederlandse migratie in verschillende golven

‘Multiculturele samenleving’ is de situatie waarin diverse groepen met verschillende culturen in één land met elkaar samenleven. Een goed voorbeeld hier is Nederland en de groepen die daar wonen – bijvoorbeeld Marokkanen, Surinamers en ook mensen uit Turkije. Een van de belangrijkste redenen voor deze multiculturele samenleving is de migratie.

Maar wat is eigenlijk migratie en waarom migreren mensen? Migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere. Er zijn veel redenen voor, maar de meest voorkomende zijn de ecologische en/of economische situatie in hun land of de politieke situatie. Sommige mensen migreren om daar te studeren of om beter werk te vinden.

Bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw kende Nederland weinig migratie, alleen in de Limburgse mijnen. Maar na de Tweede Wereldoorlog nam de migratie flink toe. In die tijd kwamen vooral inwoners van voormalige koloniën van Nederland toe zoals uit Nederlands-Indië en de Antillen. Er arriveerden vooral werkkrachten uit de landen rond de Middellandse Zee. Na 1970 kwamen er veel Surinamers en Antillianen naar Nederland, vooral studenten. Vanaf de jaren tachtig komen er ook veel vluchtelingen naar Nederland.

De migratie net als veel andere dingen heeft positieve, maar helaas ook negatieve kanten. Bijvoorbeeld, enkele van de positieve gevolgen zijn dat er genoeg arbeidskrachten zijn en ook een evenwichtigere opbouw van de samenleving. Enkele van de negatieve gevolgen zijn discriminatie, racisme, criminaliteit, problemen met huisvestiging, onderwijs en de cultuurverschillen.

FacebookGoogle+