Een historische blik op de Nederlandse multiculturaliteit

Nederland was altijd zo te zeggen een “vrij land”. Historisch gezien was Nederland een paradijs voor schilders, schrijvers en andersdenkenden, omdat de censuur in het land niet bestaat. De meningsuiting is vrij, dat betekend dat iedereen ongeacht van religie, ras, onderwijs, politieke oriëntering of geslacht zijn opinie kan uiten.

Multiculti Nederland

De vrijheid van mening is door de staat beschermd. Maar Nederland is niet alleen een intellectuele verscheidenheid, het Nederland van vandaag is een mengsel van verschillende, bondige en unieke culturen. Deze culturele diversiteit is niet alleen een resultaat van de tolerantie en de ruimdenkendheid van de Nederlanders.

Na de Tweede Wereld Oorlog had Nederland nieuwe arbeidskrachten nodig. En omdat Nederland bekendstond als tolerant land en al vroeg een zekere mate van vrijheid van godsdienst kende, kwamen vele andersgelovigen. In Nederland konden ze een zekere toekomst hebben. Niet alleen in economische zin, maar ook in culturele en religieuze zin. Nederland deed haar deuren open voor asielzoekers, immigranten en burgers van ex–koloniën.

Vandaag is de multiculturele maatschappij een controversieel begrip. Vandaag is het multiculturalisme slachtoffer van populisten, dwepers en extremisten geworden. Bekrompen mensen die bang voor een heldere, multiculturele toekomst zijn.

FacebookGoogle+

Geef een reactie