VERTALING VAN POEZIE II

ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ 2
VERTALING VAN POEZIE II

Упражненията по специализиран превод на поезия в специалността Приложна лингвистика (Немски и нидерландски) предлагат на студентите възможността да се запознаят с различните стихотворни форми, илюстрирани с лирически текстове от съвременната нидерландскоезична литература (литературата на Холандия и Белгия) и спецификата на евентуален поетически превод на български език.

Текстовете са подбрани така, че да могат да илюстрират различни трудности при превода – стъпка, рима, игра на думи, звукоподражателни ефекти, сложна метафорична образност, лексика от различни стилни слоеве.

Значителна част от занятията са концентрирани върху анализ на вече съществуващи преводи на нидерландскоезична поезия на български, за да се видят възможните преводни варианти. В часовете се дискутират трудностите и особеностите на всеки лирически текст с оглед на превода му на български език.

Студентите се занимават и с превод, като придобиват креативни умения и техники, изисквани от спецификата на този превод. Целта е да се добие усет към художествения текст и да се възприеме художествения превод като вид творчески подход към оригинала, без да се ощетява той откъм естетическите си стойности и структурни особености.

                             Тема Хорариум
1. Vertaaloefeningen – teksten van L. Gruwez 2
2. Vertaaloefeningen – teksten van L. Nolens 2
3. De poezie van de Vijftigers – het experiment 2
4. Vertaaloefeningen – de poezie van de Vijftigers 2
5. Vertaaloefeningen – de poezie van de Vijftigers 2
6. Over vertaaltheorie in de praktijk 2
7. De strenge lyrische vorm. Nijhoff 2
8. De strenge lyrische vorm. K. Van de Woestijne 2
9. De strenge lyrische vorm. K. Van de Woestijne 2
10. Het woord- en klankspel bij G. Gezelle 2
11. Het woord- en klankspel bij G. Gezelle 2
12. Slauerhoff en Bloem 2
13. Slauerhoff en Bloem 2
14. P. van Ostaijen en zijn vernieuwende poezietaal. Vertaalproblemen 2
15. P. van Ostaijen en zijn vernieuwende poezietaal. Vertaalproblemen 2
FacebookGoogle+