CULTUUR

ЛИТЕРАТУРНО – КУЛТУРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ (ХОЛАНДИЯ)
LITERAIRE EN CULTURELE ASPECTEN (NEDERLAND)

 

Лекциите и упражненията предлагат основно запознаване с най-характерните литературно-културологични аспекти от съвременния живот в  Холандия. Въз основа на произведения на модерното изкуство се илюстрират специфични обществени явления в тези две нидерландскоезични страни, разискват се актуални въпроси от социално, политическо и културно естество.

Занятията се базират на получените вече знания от задължителния корпус лекции и упражнения по История на нидерландскоезичната литература и Странознание на Белгия и Холандия. Затова се задълбочава и интензивира конкретната работа с литературни текстове, обръща се внимание на езиковите разлики и особености на разговорната реч и официалния език между Холандия и Фландрия (нидерландскоговорящата половина на Белгия). Търсят се и се изясняват причините за тези различия и тенденциите на обособяването им като два езикови варианта.

Наред с литературата се разглежда съвременното изкуство на  Холандия въобще – филм, театър, балет, кабаре. Часовете са онагледени с видеоматериали – записи на театрални постановки, концерти, интервюта с творци. Акцентува се върху типични културни прояви на  Холандия като Uitmarkt, Grachtenfestival, Marktrock.

Един от основните акценти пада върху проявленията на съвременното мултикултурно общество в двете страни.

По този начин студентите получават цялостна представа за културата на Белгия и Холандия днес и колкото се може повече нейни аспекти по отделно.

                             Тема Хорариум
1. De multiculturele samenleving – kenmerk van Nederland.  Nederlandstalige allochtone schrijvers. 4
2. De multiculturele samenleving – kenmerk van Nederland.  Nederlandstalige allochtone schrijvers. 4
3. Het imigrantenproblem en zijn weerspiegeling in de kunst –  Grunberg. A. van Dis “Familieziek”. 4
4. Het imigrantenproblem en zijn weerspiegeling in de kunst – toneel, cabaret. 4
5. Het imigrantenproblem en zijn weerspiegeling in de kunst – toneel, cabaret. 4
6. De ik-problematiek in de Nederlandse literatuur – weerspiegeling van sociale spanningen (A.F.T.van der Heyden,A. Enquist, C. Nooteboom, A. van Dis). 4
7. De ik-problematiek in de Nederlandse literatuur – weerspiegeling van sociale spanningen (A.F.T.van der Heyden,A. Enquist, C. Nooteboom, A. van Dis). 4
8. 4
9. De emancipatie van de vrouw in de kunst en het sociale leven – H. Haasse, D. Meisjing. 4
10. De emancipatie van de vrouw in de kunst en het sociale leven – H. Haasse, D. Meisjing. 4
11. Het coloniale verleden en zijn weerspiegeling in de beeldende kunst. 4
12. Het coloniale verleden en zijn weerspiegeling in de beeldende kunst. 4
13. De moderne synthetische kunst – cabaret, toneel. 4
14. Nederlandstalige literatuur van de ex-colonieen 4
15. Nederlandstalige literatuur van de ex-colonieen 4

 

 

Lesmateriaal en huistaken

 INFO VOOR HUIDIGE STUDENTEN

 1. Overzicht van de lesthema’s
 2. Evaluatie
 3. Keuzethema’s schrijfopdrachten
  3.1 Korte schrijfopdrachten
  3.2 Lange schrijfopdrachten

1. Overzicht van de lesthema’s

 1. De multiculturele samenleving in Nederland/Vlaanderen: in de kunst en literatuur
 2. Oorlogsverleden: herinnering in Nederland/Vlaanderen
 3. Kolonisatie en Dekolonisatie
 4. Literatuur van de ex-koloniën
 5. Vlaams & Nederlands: één of twee talen?
 6. Immaterieel cultureel erfgoed

 

2. Evaluatie

Er is enkel permanente evaluatie, geen examen.

Voor het vak’Literaire en culturele aspecten’ zal de evaluatie bestaan uit 5 schrijfopdrachten en één presentatie.

Hiervoor kies je vijf verschillende onderwerpen die aansluiten bij een van de thema’s van de lessen:
– Drie kortere schrijfopdrachten worden online gepubliceerd.
– Twee schrijfopdrachten dien je in op papier.
– En één van de onderwerpen waarover je schrijft werk je verder uit tot een presentatie (laatste les).

Voor informatie over de huistaken: klik hier.
Wil je een vraag opsturen over de les Literaire en culturele aspecten: klik hier.


3. Keuzethema’s schrijfopdrachten

De voorgestelde thema’s zijn slechts een aanzet. Jullie eigen voorstellen voor een thema dat aansluit bij de lessen zijn zeker welkom!

3.1 Korte schrijfopdracht

 • 3 online publicaties (reflectieopdracht na de lessen)
 • min. 500 woorden

3.2 Lange schrijfopdrachten

Voor de lange schrijfopdrachten kiezen jullie één literair werk en één kunstwerk (schilderij, commedy, toneelstuk, dansvoorstelling,…) of plaats van herinnering uit dat aansluit bij een van de thema’s van de les.

 • 2 analyserende essays
 • 1.500 woorden

Themalijst – lange schrijfopdrachten

Boeken

 • Etty Hillesum – Het verstoorde leven (herinnering aan de 2e WO – NL)
 • Klaas Smelik – over Etty Hillesum: Ik zou lang willen leven ; interview met Klaas Smelik over Etty Hillesum: Haar existentiële zoektocht is van alle tijden
 • Stefan Hertmans – Oorlog en Terpentijn (herinnering aan de 1e WO – VL)
 • Jef Geeraerts – Gangreen I Black Venus (koloniaal verleden – VL)
 • Hergé – Kuifje in Kongo (koloniaal verleden – VL)
 • Max Havelaar – Multatuli
 • Adriaan van Dis – Indische duinen
 • Maria Dermout – Nog pas gisteren
 • Hella Haasse – De heren van de thee
 • Hella Haasse – Sleuteloorlog
 • Jeroen Brouwers – Bezonken rood
 • Harry Mulisch – De zaak 40/61
 • Harry Mulisch – De aanslag
 • Harry Mulisch – Siegfried
 • Jeroen Brouwers – Sire, er zijn geen Belgen

Kunstwerken, plaatsen van herinnering en iconen

 • Sam Drukker – Minje (herinnering aan de 2e WO – NL) MINJE
 • Jan Van Riet – Gezichtsverlies (herinnering aan de 2e WO – VL) JAN VANRIET
 • Koenraad Tinel & Simon Gronowski – Eindelijk bevrijd (herinnering aan de 2e WO – VL)
 • Luc Tuymans – Lumumba/ Leopard (koloniaal verleden – VL) tuymans_60 
 • Genk & C-Mine (immigratie – VL)
 • Bijlmer & Bijlmer Style (immigratie vroeger & vandaag – NL)
 • Stromae (Belgisch icoon – Vlaams, Waals & multiculti – VL)
 • (De bibliotheek van) Leuven brandt (herinnering aan de 1e WO – VL)
 • De Menenpoort (herinnering aan de 1e WO – VL)
 • De Antwerpse zoo (collaboratie – VL)
 • Kazerne Dossin (herinnering aan de 2e WO – VL)
 • Kamp Westerbork (herinnering aan de 2e WO – NL)
 • De Hollandse Schouwburg (herinnering aan de 2e WO – NL) – David Duindam en Esther Gšbel – Thea ter van onmogelijke herinneringen
 • Fort Breendonk (herinnering aan de 2e WO – VL)
 • De wereldtentoonstelling van 1958 (koloniaal verleden – VL)
 • Congomonument Jubelpark (koloniaal verleden – VL)
 • Emkele Vlaamse culturele aspecten en tradities: Kleine Vlaamse Mythologieën & Boek Erfgoed en Zonen & eigen karveel
 • Twaalf Talen – dertien perspectieven – Zuid-AfrikaOE_2010_2_lanoye

Geef een reactie