SPREEK- EN LUISTERTECHNIEKEN

ТЕХНИКИ НА СЛУШАНЕ
LUISTERTECHNIEKEN

В тази дисциплина се разработва един от компонентите, представляващи най-голяма трудност за студентите, които полагат изпита за придобиване на Международния сертификат за владеене на нидерландски език, по-специално компонента слушане с разбиране. Текстовете не са тематично свързани с учебния материал на другите дисциплини и могат да се използват независимо от тях, за да се тества степента на владеене на нидерландски език. Затова те са подходящи за студенти, желаещи да получат допълнителен материал, чрез който да проверят напредъка си по езика.

Задачите са разделени на групи в зависимост от сложността им. Тези групи се определят в зависимост от нивата на Международния сертификат за владеене на нидерландски език: Първо (елементарно, най-ниско) ниво, Второ (основно, средно) ниво и Трето (разширено, най-високо) ниво. Фактор при разграничаването на съответните нива са комуникативните изисквания, усвоеният речников запас и необходимите граматични умения. Критериите за Първо ниво са следните: студентите трябва въз основа на чутите текстове да могат да се ориентират в пространството (напр. при пребиваване в непознат град), във времето (дата, час и т.н.), в социалната обстановка (завързване на познанство, искане на прошка, изказване на благодарност, поздравяване и т.н.) и в мерните единици (числа, разстояния, цени, суми и прочее). Второ ниво предполага умение да се разбира съдържанието на диалог на съвременна тематика (напр. модерно театрално произведение, откъс от белетристично произведение или статия от пресата). За Трето ниво е необходимо умение да се проследява неадаптиран разговор (при който събеседниците не вземат предвид присъствието на обучаващия се студент), разговор с лек местен акцент, радио- и телевизионни новини, както и телефонни разговори при леки смущения във връзката.

В занятията по дисциплината Техники на слушане се борави с аудиокасетите, съдържащи съответните текстове. Освен това в Нидерландския културен център могат да се намерят и отпечатаните оригинали на текстовете от касетите, които биха били от полза, ако студентите срещат затруднения при разбирането на разговорната реч.

Тема Брой часове
1 Elf miljoen fietsen 1
2 Kinderen in het verkeer. 1
3 Een interview met Cristina Deutekom. 1
4 Die goeie ouwe tijd. 1
5 Een vliegvakantie met de KLM. 1
6 Onzekerheid. 1
7 Ik dacht dat ik dom was. 1
8 Op bezoek. 1
9 Samson de grote kindervriend. 1
10 Binnenlands nieuws. 1
11 Onderhandelen. 1
12 Verbod op te hard spelende autoradio’s. 1
13 Het nieuws in het kort. 1
14 Een stukje over dromen. 1
15 Wat is er vanavond op tv? 1
FacebookGoogle+

Geef een reactie