SPREEKTECHNIEKEN

ТЕХНИКИ НА ГОВОРЕНЕ
SPREEKTECHNIEKEN

В тази дисциплина се разработва един от компонентите, представляващи най-голяма трудност за студентите, които полагат изпита за придобиване на Международния сертификат за владеене на нидерландски език, по-специално компонента говорене. Упражненията следва да повишат уменията на студентите да използват езиковата си компетентност в различни разговорни ситуации. Текстовете не са тематично свързани с учебния материал на другите дисциплини и могат да се използват независимо от тях, за да се тества степента на владеене на нидерландски език. Затова те са подходящи за студенти, желаещи да получат допълнителен материал, чрез който да проверят напредъка си по езика. Темите са подбрани по начин, предполагащ интересни дискусии по време на семинарните занятия.

Задачите са разделени на групи в зависимост от сложността им. Тези групи се определят в зависимост от нивата на Международния сертификат за владеене на нидерландски език: Първо (елементарно, най-ниско) ниво, Второ (основно, средно) ниво и Трето (разширено, най-високо) ниво. Фактор при разграничаването на съответните нива са комуникативните изисквания, усвоеният речников запас и необходимите граматични умения. Критериите за Първо ниво са следните: студентите трябва да могат да искат и дават информация за ориентиране в пространството (напр. при пребиваване в непознат град), във времето (дата, час и т.н.), в социалната обстановка (завързване на познанство, искане на прошка, изказване на благодарност, поздравяване, изразяване на молба и т.н.), в мерните единици (числа, разстояния, цени, суми и прочее).  Второ ниво предполага умение да се взема участие в разговор на съвременна тематика, при който за допустими грешки, несмущаващи комуникацията, да разказваш подробно за себе си (професия, хоби, семейство и пр.). За Трето ниво е необходимо умение да се участва адекватно в разговор или дебат по избрана от събеседника тема.

Тема Брой часове
1 Treinen in Europa 1
2 Boris Becker en Christoph Maier 1
3 Samen uit. 1
4 Het jaar van de daklozen. 1
5 Brief aan de bewoners van de Brusselsestraat. 1
6 Een supersnelle trein voor Europa. 1
7 Lezersbrief. 1
8 Vrij en … alleen. 1
9 Honger. 1
10 Drinkwater. 1
11 Werken. 1
12 Gewoon een beroep. 1
13 Goedkoop rijden. 1
14 Een brief aan een vriend. 1
15 De koe van het jaar 2000. 1
FacebookGoogle+

Geef een reactie