TAALVERWERVING III – A

ЧУЖДОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ – НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК ІІІ ЧАСТ А
TAALVERWERVING III – A

Усъвършенстване на владеенето на нидерландски език на най-високо ниво. За целта обучението е посветено на множество специфични сфери на комуникацията: структура и анализ на текста, аргументация, водене на делова кореспонденция, участие в съвещание, превод на конференции и под. Съществено внимание се отделя на упражняването на придобиваните умения чрез подготвяне и представяне на доклади и пресъздаване на ситуации, характерни за преводача. Знанията трябва да отговарят напълно на изискванията за най-високото ниво на Международния сертификат за владеене на нидерландски език. Часовете в седми семестър са посветени изключително на упражнения по превод  с цел подготовка за държавен изпит.

Нов елемент в обучението е откриването на граматични, лексикални и фактологични грешки в непознат текст с цел упражняване на умението да се използва адекватно и ефективно усвоената лексика, коректно да се употребяват на практика граматичните правила и да се затвърждават придобитите знания за историята, географията и литературата на Белгия и Холандия.

По предварително зададени теми студентите подготвят реферати, които представят пред групата. За целта те имат възможност да събират материали от наличните в библиотеката по нидерландистика издания и от Интернет, както и да ползват собствени източници. Темите на рефератите предполагат воденето на дискусии, стимулирани чрез предварително подготвените от докладчика въпроси за размисъл.

Тема Брой часове
1 Wonen: Gedachten in huis. De hoogste trede (deel 1+2). 2
2 De media: Hoe slecht is een slechte krant? Maagklachten. 2
3 Het milieu: Weer in de winkel. Waarom kunnen apen niet praten? 2
4 De godsdienst: Gedachten in de kerk. Te Deum. 2
5 Verkeer en vervoer: Lieve Jolanda. Blij dat ik rij. Sprekende lading (deel 1+2). 2
6 Gemeenschappelijke voorzieningen: Welke postbode loopt de marathon in 2.10.08? Herbarium trevense. 2
7 Onderwijs: Gedachten op school. De ex-leerling. De ex-leraar. 2
8 Het winkelbedrijf: Winkeldiefstal. De wereldveiling (deel 1+2). 2
9 Geld: Vraag en aanbod. Hoe het geld van de bank rolt? 2
  10 Handel en industrie: Succes in zaken. De wolk. 2
  11 Rond de boerderij: Retourtje natuur. Cora. 2
  12 Werken: Gouden roos. Gedachten op het werk. Hoeveel geluk zit er in een salaris? 2
  13 De politiek: Praten. Abortus en de politiek. Het oog van de dag (deel 1+2). 2
14 Kunst en cultuur: Scenes (deel 1+2). Boeken en geld uitgeven. De man achter het schilderij. 2
  15 Sport: De professional (deel 1+2+3). 2
  16 Vrije tijd: Houden van… 2
  17 Vertellen: Hoe ziet de dood er uit? Muizen. 2
  18 Literaire genres: Voor een dag van morgen. Mythen. 2
  19 Poëzie lezen: Kort maar krachtig. 2
  20 Spreken en luisteren: Expressief lezen. Moeilijke begrippen uitleggen. 2
  21 Taalbeschouwing: Gekleurd taalgebruik. 2
  22 Modaliteit: Hulpwerkwoorden, bijwoorden, bijzinnen en intonatie. 2
  23 Hoofsheid en devotie: Ridderepiek. Middeleeuwse poëzie en liedkunst. 2
  24 Hoofsheid en devotie: Ridderepiek. Middeleeuwse poëzie en liedkunst. 2
  25 Lief en leed: Het geuzenlied. Humanisme en Renaissance. 2
  26 De Gouden eeuw (1+2). Frans Pointl en Doeschka Meijsing. 2
  27 De Gouden eeuw (1+2). Frans Pointl en Doeschka Meijsing. 2
  28 Natuur en cultuur. Verlichting en Romantiek. 2
  29 G. Gezelle. Romantiek en Vlaamse beweging. 2
30 De vernieuwing van da Tachtigers. Het symbolisme. 2

 

Lesmateriaal en huistaken

Geef een reactie