TAALVERWERVING I – A

ЧУЖДОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ – НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК І ЧАСТ А
TAALVERWERVING I – A

При изучаването на нидерландски език в трети семестър се обръща особено внимание на лексикалния и комуникативен аспект на езика. Програмата предвижда преводи и анализи на неадаптирани текстове, както и дискусии, които способстват за развитието на комуникативните умения на студента. Учащият се трябва да е в състояние да води свободно разговори и да се изразява писмено и устно по основни професионални, лични и обществени теми. Текстовете са съгласувани тематично с часовете по история и култура на Холандия и Белгия. Упражнява се особено интензивно писмен преразказ на кратки текстове (до една печатна страница). Правят се също така диктовки със същия обем и преводи, включващи непозната лексика.

В обучението се борави с учебници от нидерландски и белгийски автори, като текстовете в тях са систематизирани по начин, обуславящ разширяването на речниковия запас на студентите. При преподаването на нова лексика тя не се превежда автоматично на български, а студентите се стимулират да откриват значението й посредством синоними. Предвидени са писмени упражнения, които студентите правят самостоятелно, а след това работите се подлагат на обсъждане в цялата група. Занятията целят да подготвят студентите за устната част на семестриалния изпит, представляващ самостоятелен превод на определен брой страници съвременна художествена литература от оригинални нидерландскоезични автори с помощта на тълковен речник.

Тема Брой часове
1 De ontkenning in het Nederlands. 2
2 Certificaat Nederlands als Vreemde taal, Uitgebreide kennis. 2
3 Overzicht van de Nederlandse spraakkunst. Schriftelijke test voor de grammaticale regels. 2
4 Herhaling van de woordenschat. Oefeningen met audiocassettes. 2
5 Op zoek naar de voorouders. 2
6 De meest voorkomende namen. Sympathie en antipathie uitdrukken. 2
7 Signalement: de ideale partner. 2
8 De jongste Greenpeace activist. 2
9 Gesprek met een bejaarde. Aantal 80-plussers blijft toenemen. Tevredenheid en onverschilligheid uitdrukken. 2
10 Milieubescherming: alles apart wegdoen. Boosheid of irritatie uitdrukken. 2
11 Iemands woorden weergeven. 2
12 Eerst naar het arbeidsbureau. Om hulp vragen. Toestemming geven en vreugde uitdrukken. 2
13 Politiek in de gemeente.

Clubs en verenigingen. Ruzie tussen vakbonden.

2
14 Holland exporteert koekboek van boerinnenbond. 2
15 En dan volgt nu de verkeersinformatie. 2
16 Unieke kampeervakantie in de Spaanse Pyreneen. 2
17 Ambulancedienst Hoek van Holland. Iemand corrigeren. Informeren of iets waar is. Een oorzaak noemen en nadruk geven. 2
18 Gedichten lezen. Toen de touristen kwamen. 2
19 Bibliotheek kan zondags open blijven. Huurverhoging. Eigen mening uiten. Een navertelling van een verhaal uit een audiocassette. 2
20 Maximaal vijf uur achter het scherm. 2
21 En als u nu hier uw handtekening zet? 2
22 Twee paspoorten. Ruilen. 2
23 Kinderhoroscoop helpt ouders bij het opvoeden. 2
24 CJP, dan kom je beter uit. Naar belangstelling vragen en belangstelling uitdrukken. Een ander thema aansnijden. 2
25 H. Marsman, Herinneringen aan Holland. 2
26 Hoe gezond is de Nederlander? 2
27 Het waterschap. Wees wijs met water. 2
28 Multiculturele woningen. 2
29 Het verschijnsel “witte en zwarte scholen”. 2
30 Gesprek met Secil Arda. Uitheemse winkels. Thuis studeren met Digimail. 2
FacebookGoogle+

Geef een reactie