TAALVERWERVING – I – B

ЧУЖДОЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ – НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК І ЧАСТ
TAALVERWERVING I – B

При изучаването на нидерландски език във втори семестър се обръща особено внимание на лексикалния и комуникативен аспект на езика. Програмата предвижда преводи и анализи на неадаптирани текстове, както и дискусии, които способстват за развитието на комуникативните умения на студента. Учащият се трябва да е в състояние да води свободно разговори и да се изразява писмено и устно по основни професионални, лични и обществени теми. Правят се диктовки със същия обем с обем една печатна страница и преводи, включващи непозната лексика.

В обучението се борави с учебници от нидерландски и белгийски автори, като текстовете в тях са систематизирани по начин, обуславящ разширяването на речниковия запас на студентите. При преподаването на нова лексика тя не се превежда автоматично на български, а студентите се стимулират да откриват значението й посредством синоними. Предвидени са писмени упражнения, които студентите правят самостоятелно, а след това работите се подлагат на обсъждане в цялата група.

Тема Брой часове
1 S. Carmiggelt, “Heel nieuw”. Vragende voornaamworden. 2
2 Het tegenwoordig deelwoord. Stripverhalen. 2
3 De Nederlandse Taalunie. Invuloefeningen. Kolonien. 2
4 Zakelijke brieven. 2
5 Elliptisch gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. 2
6 De vergrotende trap of comparatief. 2
7 Circulaire en prospectus. Folders van de Belgische VVV. 2
8 De overtreffеnde trap of superlatief. 2
9 Vlaamse gerechten. 2
10 L.P.Boon “Eten op zijn Vlaams”. 2
11 Polemiek over een visser. Betrekkelijke voornaamwoorden. 2
12 Advertenties. Wederkerende en wederkerige voornaamwoorden. 2
13 De vis wordt duur betaald. Woordschikking bij vragende en mededelende zinnen. Woordschikking bij vragende en mededelende zinnen. 2
14 Onregelmatige vormen in de tegenwoordige tijd. De modale werkwoorden KUNNEN, MOGEN, WILLEN. 2
15 Curriculum vitae. Woordschikking in zinnen met meer dan een infinitief. Het woordje ER. 2
16 Intervieuw met L.P.Boon. Woordschikking bij geincorporeerde zinnen. 2
17 Een recensie. Woordschikking bij bijzinnen. 2
18 R.Reinsma, “Een ingezonden brief”. De aanvoegende wijs of conjunctief. 2
19 A. van den Heuvel, “Handel in mensen en goud”. 2
20 Escher, “Wetenschap en functie’. 2
21 Het gebruik van de hulpwerkwoorden. Teksten uit studiegidsen voor buitenlanders. 2
22 Erasmus, een gedenkreden door Huizinga. 2
23 De werkwoorden GAAN, ZIJN, BLIJVEN. Werkwoorden die begin of duur van een handeling aanduiden. 2
24 De werkwoorden ZITTEN, LIGGEN, LOPEN, STAAN, HANGEN in combinatie met “te” en infinitief. 2
25 Een debat over de spelling. 2
26 Het gebruik van BELOVEN en DREIGEN als hulpwerkwoorden. 2
27 Koppelwerkwoorden: zijn, worden, blijven, blijken, schijnen, lijken, heten. 2
28 Onbepaalde telwoorden met -N. Onpersoonlijke werkwoorden. 2
29 Biesheuvel, “Wilde leeuwen en tamme konijnen”. Verkleinwoorden. Voornaamwoordelijke aanduidingen. 2
30 Certificaal Nederlands als Vreemde taal, Basiskennis. 2
FacebookGoogle+

Geef een reactie