VERTALING VAN LITERAIR PROZA II

ПРЕВОД НА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА 2
VERTALING VAN LITERAIR PROZA II

Упражненията по специализиран превод на художествена проза в специалността Приложна лингвистика (Немски и нидерландски) предлагат на студентите възможността да се запознаят с жанрове и форми в литературата, илюстрирани с текстове от съвременни нидерландскоезични автори (писатели от Холандия и Белгия) и спецификата на евентуален художествен превод на български език.

Подборът на отделните текстове е направен така, че те да могат да илюстрират различни трудности при превода, като например диалектна лексика, говорими варианти на езика,  игра на думи, звукоподражателни ефекти, сложна метафорична образност, лексика от различни стилни слоеве.

Значителна част от занятията са концентрирани върху анализ на вече съществуващи преводи на нидерландскоезична художествена проза на български език, за да се видят и обсъдят възможните преводни варианти. В часовете се дискутират трудностите и особеностите на всеки художествен текст с оглед на превода му на български език.

Студентите се занимават и с превод от нидерландски на български и от български  на нидерландски език, като придобиват креативни умения и техники, изисквани от спецификата на този превод. Целта е да се добие усет към художествения текст и да се възприеме художествения превод като вид творчески подход към оригинала, без да се ощетява той откъм естетическите си стойности и структурни особености.

                             Тема Хорариум
1. H. Claus, “Het verdriet van Belgie” 2
2. H. Claus, “Het verdriet van Belgie” 2
3. H. Claus, “Het verdriet van Belgie” 2
4. H. Mulisch, “De ontdekking van de hemel” 2
5. H. Mulisch, “De ontdekking van de hemel” 2
6. W. Elsschot, “Kaas” 2
7. W. Elsschot, “Kaas” 2
8. Е. Станев, “Търновската царица 2
9. Е. Станев, “Търновската царица” 2
10. А. Дончев, “Сказание за времето на Самуила” 2
11. А. Дончев, “Сказание за времето на Самуила” 2
12. Н. Хайтов, “Диви разкази” 2
13. Н. Хайтов, “Диви разкази” 2
14. Е. Пелин, разкази 2
15. Е. Пелин, разкази 2
FacebookGoogle+

Geef een reactie