VERTALING VAN LITERAIR PROZA

ПРЕВОД НА ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА 1
VERTALING VAN LITERAIR PROZA I

Упражненията по специализиран превод на художествена проза в специалността Приложна лингвистика (Немски и нидерландски) предлагат на студентите възможността да се запознаят с жанрове и форми в литературата, илюстрирани с текстове от съвременни нидерландскоезични автори (писатели от Холандия и Белгия) и спецификата на евентуален художествен превод на български език.

Подборът на отделните текстове е направен така, че те да могат да илюстрират различни трудности при превода, като например диалектна лексика, говорими варианти на езика,  игра на думи, звукоподражателни ефекти, сложна метафорична образност, лексика от различни стилни слоеве.

Значителна част от занятията са концентрирани върху анализ на вече съществуващи преводи на нидерландскоезична художествена проза на български език, за да се видят и обсъдят възможните преводни варианти. В часовете се дискутират трудностите и особеностите на всеки художествен текст с оглед на превода му на български език.

Студентите се занимават и с превод от нидерландски на български и от български  на нидерландски език, като придобиват креативни умения и техники, изисквани от спецификата на този превод. Целта е да се добие усет към художествения текст и да се възприеме художествения превод като вид творчески подход към оригинала, без да се ощетява той откъм естетическите си стойности и структурни особености.

                             Тема Хорариум
1. Bijzonderheden van fictie bij de vertaling. Beeldspraak, stijllagen, connotatieve elementen. 2
2. Bijzonderheden van fictie bij de vertaling. Beeldspraak, stijllagen, connotatieve elementen. 2
3. H. Brems. H. De Coninck. Essays over proza. Bespreking. Interviews met schrijvers (audiocassettes). 2
4. H. Brems. H. De Coninck. Essays over proza. Bespreking. Interviews met schrijvers (audiocassettes). 2
5. Bespreking van vertalingen vanuit het Nederlands: H. Mulisch, “De aanslag”. 2
6. Bespreking van vertalingen vanuit het Nederlands: C. Nooteboom, “Een lied van schijn en wezen”. 2
7. Bespreking van vertalingen vanuit het Nederlands: M. Minco 2
8. R. Campert, verhalen 2
9. R. Campert, verhalen 2
10. C. Nooteboom, “Rituelen” 2
11. C. Nooteboom, “Rituelen” 2
12. C. Nooteboom, “Rituelen” 2
13. A. van Dis, “Familieziek” 2
14. A. van Dis, “Familieziek” 2
15. A. van Dis, “Familieziek” 2
16. Harry Mulisch, “De aanslag” 2
17. Harry Mulisch, “De aanslag” 2
18. W.F.Hermans, “Nooit meer slapen” 2
19. W.F.Hermans, “Nooit meer slapen” 2
20. Maarten `t Hart, “De kroongetuige” 2
21. Maarten `t Hart, “De kroongetuige” 2
22. Anna Enquist, “De thuiskomst” 2
23. Anna Enquist, “De thuiskomst” 2
24. Hella Haasse, “De verborgen bron” 2
25. Louis Couperus, “Noodlod” 2
26. Louis Couperus, “Noodlod” 2
27. Adriaan van der Heijden, “Asbestemming” 2
28. Adriaan van der Heijden, “Asbestemming” 2
29. F. Springer, “Sterremeer” 2
30. F. Springer, “Sterremeer” 2
FacebookGoogle+

Geef een reactie